Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Nimi:                                   Bike Fellows Oy

Y-tunnus                            2319855-8 

Osoite:                         Verstaskatu 17

Postinumero:                  20360

Postitoimipaikka:         TURKU

Sähköpostiosoite:        bf@bikefellows.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Yritys:                     Bike Fellows Oy

Nimi:                       Mike Nieminen

Osoite:                    Verstaskatu 17

Postinumero:           20360

Postitoimipaikka:   TURKU

Sähköposti:           bf@bikefellows.fi3. Tietosuojavastaava


Yritys:                           Bike Fellows Oy

Nimi:                             Mike Nieminen

Osoite:                       Verstaskatu 17

Postinumero:                20360

Postitoimipaikka:        TURKU

Sähköposti:                bf@bikefellows.fi


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Kerättäviä henkilötietoja käytetään:


Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, sekä uutiskirjeen tilanneille myös markkinointiin sähköpostitse. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste


Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


6. Rekisterin tietosisältö


Henkilön nimi, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, henkilön laskutusosoite, tilauksen toimitusosoite, puhelinnumero ja salasana.


 

7. Tietojen säilytysaika


Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.8. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerätään tietoja:


Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


 

10. Evästeiden (cookies) käyttö


Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.


Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.


On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


11. Rekisterin suojaus


Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.


Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


12. Automaattinen päätöksenteko


Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


 

13. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.